Två om fönsterputs

I staden bodde människor av olika kompetenser. En helt lagom mängd med en perfekt balanserad fördelning av kunskap. Så hade det alltid varit och så tänkte nog de flesta att det skulle få förbli. Det fanns en person som var expert på böcker och hon arbetade förstås som bibliotekarie. Det fanns en annan som kunde städa skorstenar, en andra som köpte in frukt, en tredje som bakade bröd – ja, och så vidare på ett sätt som gjorde att alla sysslor fylldes. Det fanns också en kvinna som sysslade med fönsterputs i staden, och det var Inga.

Inga hade skött stadens fönsterputs sedan hon gick ur stadens enda skola. Det var detta hon kunde, detta hon arbetade med och denna kunskap hon skulle låta sitt barn ärva när han växt upp. Fönsterputs gick nämligen i familjen och det fanns inga planer på att bryta mönstret.

Hon gick till sitt jobb som alla andra dagar. Det tycktes på alla sätt bli en helt normal dag, vilket de flesta var. Inget exceptionellt inom fönsterputs i sikte. Hon vandrade gatan fram mot sitt lilla krypin där hon tog emot kunder fysiskt. Kunder runt om i staden som behövde fönsterputs. Ungefär i samma takt som ett hus behov av fönsterputs uppstod hade hon redan avhandlat de andra. Det var ett hållbart mönster eftersom hon visste exakt hur lång tid en putsning tog och hur många hus det fanns i staden.

Den här dagen blev dock annorlunda, och hon började ana oråd redan när hon klev fram till dörren. Där stod nämligen en annan kvinna med utrustning för fönsterputs och väntade på henne. Inga gick fram mot dörren och möttes av ett leende från personen. Det var någon hon inte hade sett förut. Varken på trappan till sin ”mottagning” för fönsterputs eller någon annanstans i staden för den delen.

Främlingen petade fram handen ur jackfickan och presenterade sig som Ethel. Inga sträckte motvilligt fram sin hand eftersom hon var lite orolig över vad som komma skulle. Var det ytterligare någon som sysslade med fönsterputs? I så fall, var kom hon ifrån? Detta skulle hon snart bli varse och det visade sig vara en oerhört intressant historia.